Gamle konfirmasjonskort fra 1918.

Noen ganger når en rydder kommer man over ting som en lagrer på for det er så gammelt at en har ikke hjerte til å kaste det. Det har blitt historie. Disse konfirmasjonskortene er hundre år gamle.

Pene skjøre kort.

Med tekst inni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *