Gamle telegram.

Dette er et utvalg av alle de telegrammene Agnes og Rasmus Ekeland fikk til sitt bryllup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *