Rasmus Ekeland

Rasmus Ekeland som barn hjemme på gården Ekeland inne på Helle i Høgsfjord, begynelsen av 1900 tallet.
b002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *