Knokkelkors.

Nå har jeg lest boken Knokkelkors av Nuruddin Farah.

image

( Det står i boken – Nuruddin Farah er uten tvil en av Afrikas viktigste forfattere i dag).

Dette var en opplysende bok for meg om Somalia. Hvordan folk tenker i Somalia, og hvordan styresettet er. Og forholdet til landene rundt, spesielt Etiopia.
Her får vi innblikk i piratvirksomhet og hvorfor Somalierne har drevet med det.
Jeg kan trygt anbefale boken, den var lettlest, det var en spennende historie og mye informasjon. Og veldig aktuell nå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *