Kjøkkene Stenmo

Her er de gamle overskapene tatt ned. Hele kjøkkene skal males hvit. Tak og vegger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *