Sitat fra boken til Halldor Skard

Reise til fellesskapet

Vi er skapt som sosiale vesener. Den gode reisen i livet styrkes av et felleskap der alle på en hensynsfull måte kan være seg selv og bli respektert for sin egenart. Når vi holder fast ved vår egenart og betrakter livet som det er,prøver vi ikke å bortforklare realitetene. Å være ærlig overfor seg selv,er å oppleve livet fullt og bevisst, her og nå. Det er ikke egoisme å tenke på seg selv, men det er egoistisk å la hensynet til andre vike. I samlivet med andre kan du gi avkall på eller utsette noe av det du ønsker,men du mister ikke deg selv ved å ha tanke for andres behov. Ved å være lydhør og romslig overfor dine omgivelser kan du hente inspirasjon til å vise frem mer av din personlighet. Om du er redd eller usikker,kan du åpent innrømme det for dine venner uten å miste ansikt. Hvorfor er vi så opptatt av hva vi tror andre forventer av oss i stedet for å gi uttrykk for det som er ekte i oss – det verdifulle i oss?Hvorfor reise gjennom livet som en falsk kopi av en vi innbiller oss at vi burde være? Vi kan hjelpe hverandre til å understreke vår identitet og individualitet ved å oppmuntre til personlig utfoldelse på ulike plan. At mennesker er forskjellige,gjør fellesskapet spennende og uforutsigbart. Å være til stede hundre prosent her og nå får oss til å føle oss som hele mennesker. Å være sammen med andre uten å la oss lenke av konvensjoner. Å leve i forandringen. Livet er å gå inn og ut av opplevelser i en evig sammenkjedet rytme,en forundringens vals der individ og kollektiv forenes og skilles i stadig nye kombinasjoer – “frem,til siden,sammen”. Ta vare på deg selv,og dyrk de følsomme sidene av deg sammen med andre. Et dynamisk,fargerikt fellesskap skaper mange gleder. Hengi deg til andre på din reise,og styrk individualiteten ved å slippe deg løs.”Frem,til siden,sammen!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *