Viste du at …..

De eldste strikkede matrialene som til nå er funnet, er fra arabia og egypt – antaglig laget på 600 tallet. Arbeidene er ganske avanserte både i mønster og form, så vi må tro at mange generasjoner har arbeidet med strikkepinner før det. Eksperter antar at teknikken oppsto i områdene rundt Middelhavet eller i Midtøsten, men ingen vet noe sikkert. De eldste funn i vår verdensdel er fra 1200-tallet. I Europa ble strikking først utført av mannlige, profesjonelle håndverkere. I Paris organiserte de seg i 1268, og flere store byer i Europa fulgte etter. For å bli opptatt i et laug, måtte en gå seks år i lære.
Det var bare menn som hadde adgang til laugene. Etter hvert fikk noen kvinner adgang, men bare enker som tok over arbeidet etter mannen når han døde. Først på 1500-tallet vet vi at strikketeknikken var allment utbredt og også i Norden. ( Dette er hentet fra en artikkel i familien.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *