Noe er totalt galt.

Det er snart ikke jobber igjen i dette landet i det hele tatt.

Det går arbeidsledige, norske skolerte ungdom med masse energi rundt i dette landet vårt som ønsker å jobbe. De søker hundrevis av jobber i årevis uten å få noe som helst. Ikke en gang en vaskejobb. For de jobbene er forbehold (utlendinger), polakker etc.
Svenskene får jobb med en gang, de jobber, tar med pengene tilbake til Sverige og bruker pengene der.

I dag i Aftenposten står det at 585 stk. har søkt en vanlig Rimi jobb ( sette varer i hyllene og sitte i kassa). 1 heldig fikk jobben, første side stoff i Aftenposten.

Da jeg var ung,  ville vi ikke ha butikkjobb, det var et for tungt arbeid. Og vi kunne velge å få nesten det vi ønsket ut ifra kvalifikasjoner,  vi fikk erfaring i å bytte jobb og prøve forskjellige ting. Fikk med oss en attest og kunne gå videre, utvikle oss.

Skulle man mot alt hell få en kassajobb på Rimi idag, som dessverre er svært vanskelig så må man niholde på den, for det er umulig å få jobb i dette landet i år 2014, selv med god utdannelse.
Man utdanner seg til arbeidsledighet i Norge i dag. Ingen har bruk for deg,  det finnes få jobber, vi har outsourcing på det meste av fabrikkarbeidet i dag. For det lønner seg ikke å ha slike arbeidsplasser her i landet, det er  for dyrt. Så det er få arbeidsplasser igjen, færre jobber og flere folk.

Er du norsk har du heller ikke rettigheter på Nav. Nav er laget for utlendingene,  for de er det synd på. Nordmenn klarer seg, de kan bare gå og ta livet av seg når livet blir for tøft. Men stakkars utlendingene må vi hjelpe i hue og rævva.

Er du gammel,  må på sykehus eller på et sykehjem,  er leger, sykepleiere o.s.v utlendinger med dårlig norsk. Er du gammel ( hører dårlig, kan dårlig språk) forstår du ingenting av det som foregår rundt deg, du blir engstelig og utrygg. Det blir gjort feil, språkbariærer, misforståelser.

Nei, bygg landet vårt slik at vi nordmenn kan få tilbake et arbeidsliv vi kan leve med, trives i.
Norge skal også være for oss nordmenn som ønsker å gjøre en god jobb i arbeidslivet.

Poenget mitt her er: det er noe grunnleggende feil.