Tipp, tipp Oldeforeldre.

Dette er et veldig gammelt bilde. Og dette er en opplysning til mine barn. Denne konen og mannen er deres tipp, tipp Oldeforeldre på mor siden.

image

Damen heter: Gurine Torgersdotter Kommedal ( Fossmark), født 05.12.1847- døde 12.02.1936
Hennes foreldre het: Torger Bjørnson Kommedal, f. 25.09.1812
Anna Bjørnsdatter Frafjord, f. 14.05.1823.
Hun var fra gården Kommedal i Frafjord, Forsand kommune. ( i Høgsfjord)
Mannen på bilde het: Peder Samuelson Fossmark. ( “Per”)
Født 18.11.1851 og døde 26.01.1935.
Foreldrene hans: Samuel Johnson Fossmark f. 01.01.1822 – 31.05.1881.
Kristine Persdotter Fossmark,
f. 04.08.1817- 31.01.1891
Fra gården Fossmark i Lysefjorden, Forsand kommune,  den nedre gården.

Denne mannen og konen på bilde,  altså Peder og Gurine fikk 7 barn.
Samuel Person f. ( 1876-1879)
Anna f. (1879-1970) (min Oldemor)
Sara Kristina Persdotter (1881-1884)
Birgitte f. (1883-1950)
Torger f. (1885-1947)
Gobert f. (1888 – 1961)
Samuel Person f. (1891-1967)