PERLY

 

Perly

Navnet Perly har blitt til i Norge. 

Navn Jentenavn

Perly og Perli ble laget i Norge sent på 1800-tallet. Det er satt sammen av guttenavnet Per og delen -ly, og -li, som var kjent fra jentenavn. Navneslutten -ly hadde blitt til som kjæleformer på tysk (Vally) og engelsk (Nelly og Sally). Per kommer fra Peter. Det er navnet på en av Jesu disipler, og navnet kommer fra det greske Petros som betyr stein eller klippe. Perly kan også ha vært inspirert av ordet for smykke, perle, og fra det engelske navnet Pearly med opphav i betydningen perle.

Så populært er Perly:

83 personer har dette navnet.

Bruk av navnet Perly i Norge og andre land:

Perly og Perli kom i bruk i Norge fra 1870- og 1880-årene. I 1910-folketellingen var det 1 Perli og 13 Perly, men skrivemåtene kan ha blitt brukt om hverandre fram til tidlig på 1900-tallet. Det var mest brukt på 1930- og 1940-tallet.

Den 01.01.2021 var det 82 jenter/kvinner med Perly som første eller eneste fornavn og under 4 eller ingen Perli.

Derfor fungerer Perly godt nå:

Perly kan bli brukt fordi foreldre henter fram navn brukt tidlig på 1900-tallet, slik det er mye av ut over 2000-tallet. Dessuten minner det om perler i smykker. Navnet har også de mye brukte konsonantlydene r og l. Navn som slutter med i-uttale, og som minner om engelske navneformer, har også kommet mer i bruk nå, slik som for Hennie/Henny, Nellie/Nelly og Ellie.

Varianter av Perly:

Perli, Petra, Petrina, Petrine

Slik uttales Perly

PÆR-li

PÆRL-i, der rl blir til én lyd som i ordet «erle» på Østlandet, i Trøndelag og i deler av Nord-Norge

Navn i samme sjanger som Perly

April, Arlene, Athina, Berly, Carin, Dion, Erlan, Erlina, Erly, Fatih, Geirr, Gerly, Herleik, Herleiv, Herlov, Herly, Herløv, Ingerlill, Ingerlin, Ingerlise, Ion, Karly, Merlin, Merly, Myrna, Perdis, Perdy, Pergot, Peri, Perla, Perle, Perline, Pernilla, Perny, Perrine, Perry, Pær, Stuart, 

Guttevariant(er) av Perly:

Peder, Per, Peter, Petter